RO

România se confruntă progresiv cu un număr mare de migranți ce nu reușesc să se angajeze pe baza calificărilor și experienței lor. Creșterea ratei șomajului la nivel național, asociată cu o lipsă severă de servicii publice specializate pentru a încorpora forța de muncă străină, conduce la o situație în care migranții intră în economia subterană sau migrează în alte țări ale UE, perpetuând astfel ciclul.

Prin proiectul Migrants’ Job Center, ARCA – FRRM oferă servicii gratuite de facilitare a accesului pe piata de muncă a cetățenilor străini cu drept de muncă în România.  Lucrând direct atât cu beneficiarii proiectului cât și cu companii, serviciile oferite de către ARCA constau în consiliere vocationala, employment advocacy, cursuri de limbă și workshopuri pe diferite teme.

In cadrul proiectului a fost creată si platforma Jobs4Migrants, unde companiile pot publica oferte de muncă iar beneficiarii își pot crea CV-uri și aplica direct.

 


EN

Romania is progressively confronted with a large number of migrants unable to find employment based on their qualifications and experience. The rising unemployment rate at national level coupled with a severe lack of specialized public services to incorporate foreign labour force lead to a situation where migrants slip into the underground economy, become dependent on welfare or migrate to other EU countries, thus perpetuating the cycle.

Through the project Migrants’ Job Center, ARCA – FRRM offers free services to facilitate labor market access for foreign citizens with the right to work in Romania. Working directly with both project beneficiaries and companies, ARCA’s services consist of vocational counseling, employment advocacy, language courses and workshops on various topics.

Within the project, the online platform Jobs4Migrants has also been created. Here companies can publish job offers and project beneficiaries can create CVs and apply directly.

 

Oferă un loc de muncă!

Translate »