• consiliere juridică pe teme legate de integrarea persoanelor cu o formă de protecție și a străinilor în România;
  • consiliere juridică și asistență în vederea depunerii actelor pentru stabilirea domiciliului în România, reintregirea/reunificarea familiei, obținerea cetățeniei s.a.;
  • asistență financiară limitată pentru plata taxelor referitoare la obținerea permiselor de reîntregirea familiei.
Translate »