Strain
Persoana carenu are cetatenia romana, indiferent daca are alta cetatenie sau nu.

Rezident
Strainul titular al unui permis de sedere temporara eliberat de Autoritatea pentru Straini.
Rezident permanent

Strainul titular al unui permis de sedere permanenta eliberat de Autoritatea pentru Straini.
Persoana care beneficiaza de tolerare
Strainul care nu mai are drept de sedere în România dar care, din motive obiective nu poate parasi teritoriul României.
Acesti straini au “permisiune de sedere” în România.

Solicitant de azil
Strainul care si-a manifestat vointa de a obtine o forma de protectie în România, atât timp cât cererea sa nu a fost solutionata printr-o hotarâre irevocabila.
Persoanele care au dobandit o forma de protectie
Persoanele care, la sfârsitul procedurii de azil au obtinut una din urmatoarele forme de protectie:
1. statut de refugiat

2. protectie subsidiara

3. protectie temporara
Persoana cu statut de refugiat (refugiat recunoscut)
Strainul caruia i se acorda forma de protectie numita „statut de refugiat” deoarece îndeplineste conditiile prevazute de Conventia de la Geneva din 1951 privind statutul refugiatilor.
Refugiatii sunt persoane care, în urma unor temeri justificate de a fi persecutate datorita rasei, religiei, nationalitatii, apartenentei la un anumit grup social sau opiniilor politice, se afla în afara tarii a carei cetatenie o au si care nu pot sau, datorita acestei temeri, nu doresc protectia acestei tari; sau care, neavând nicio cetatenie si gasindu-se în afara tarii în care aveau resedinta obisnuita, ca urmare a unor astfel de evenimente nu pot sau, datorita respectivei temeri, nu doresc sa se reîntoarca. (Conventia de la Geneva privind statutul refugiatilor, 1951).
Persecutia se refera în general la orice violare severa a drepturilor omului. În contextul refugiatilor, persecutia se refera la orice act prin care sunt sever încalcate drepturi fundamentale pe motiv de rasa, religie, nationalitate, opinie politica sau apartenenta la un anumit grup social.
Termeni similari: Refugiat = refugiat recunoscut = persoana cu statut de refugiat.
Persoana cu protectie subsidiara
Strainul caruia i se acorda forma de protectie numita „protectie subsidiara” în baza altor motive decât cele prevazute în Conventia din 1951.Protectia subsidiara se poate acorda strainului care nu indeplineste conditiile pentru recunoasterea statutului de refugiat si cu privire la care exista motive temeinice sa se creada ca, în cazul returnarii în tara de origine, va fi supus unui risc serios si care, nu poate sau datorita acestui risc nu doreste protectia acestei tari.
Prin risc serios se întelege:
– Condamnarea la pedeapsa cu moartea sau executarea unei astfel de pedepse;
– Tortura, tratamente sau pedepse inumane sau degradante;
– O amenintare serioasa, individuala, la adresa vietii sau integritatii, ca urmare a violentei generalizate în situatii de conflict armat intern sau international, daca solicitantul face parte din populatia civila.
Termeni similari: protectie subsidiara (termen folosit în Legea nr.122/ 2006 privind azilul, care a intrat in vigoare in august 2006) = protectie umanitara conditionata (terminologia folosita în OG 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România).

Protectia temporara
Aceasta forma de protectie se acorda de catre statul român persoanelor care provin din zone de conflict, în perioade de conflicte armate în care România nu este angajata.
Procedura are caracter exceptional si este menita sa asigure, in cazul unui flux masiv de persoane stramutate din alta tara, protectie imediata si temporara, mai ales daca exista riscul ca sistemul de azil sa nu poata procesa acest flux fara efecte adverse pentru functionarea sa eficienta.

Translate »