Misiunea ARCA – Forumul Român pentru Refugiați și Migranți este de a sprijini împlinirea potențialului fiecărei persoane care se refugiază, migrează sau se repatriază în România și de a facilita integrarea acestora în societatea românească.

 

Beneficiarii organizației

Toate categoriile de cetățeni străini din România, în special străinii aflați într-o situație de vulnerabilitate/dificultate.

În acest sens asistăm persoanele care beneficiază de o formă de protecție internațională (refugiați, protecție subsidiară), solicitanții de azil, cetățenii statelor terțe, apatrizii, tolerații, cetățenii străini fără un drept de ședere legală, etc.

Translate »