Principalul domeniu de activitate este monitorizarea integrării refugiaților și a străinilor în România precum și îmbunătățirea legislației în domeniu prin:

  • monitorizarea cazurilor individuale (întâlniri cu beneficiarii, voluntarii și colaboratorii organizației, consiliere socială și juridică);
  • întâlniri cu autoritățile publice cu atribuții în integrarea persoanelor cu o formă de protecție și a străinilor în România;
  • grupuri de lucru cu alte instituții și organizații neguvernamentale partenere;
  • advocacy și lobby pentru îmbunătățirea legislației și practicii în domeniul migrației.
Translate »