Potrivit Convenţiei privind statutul refugiatului din 1951, documentul de bază al protecţiei internaţionale a refugiaţilor, refugiatul este o persoană care “în urma unei temeri justificate de a fi persecutată datorită rasei, religiei, naţionalităţii, apartenenţei la un anumit grup social sau opiniilor sale politice, se află în afara ţării a cărei cetăţenie o are şi care nu poate sau, datorită acestei temeri, nu doreşte protecţia acestei ţări.”

 

In Romania, persoanele cu protectie internaţională au următoarele drepturi:

– să îsi aleagă locul de resedinţă si să circule liber, în condiţiile stabilite de lege pentru străini;

– să fie angajat de persoane fizice sau juridice, să exercite activităţi nesalarizate, să exercite profesiuni libere si să efectueze acte juridice, să efectueze acte si fapte de comerţ, inclusiv activităţi economice în mod independent, în aceleasi condiţii ca si cetăţenii români;

– să îsi transfere bunurile pe care le-a introdus în România pe teritoriul unei alte ţări, în vederea reinstalării;

– să beneficieze de tratamentul cel mai favorabil prevăzut de lege pentru cetăţenii străini în ceea ce priveste dobândirea proprietăţilor mobiliare si imobiliare;

– să beneficieze de protecţia proprietăţii intelectuale, în condiţiile stabilite de lege;

– să beneficieze de asigurări sociale, de măsuri de asistenţă socială si asigurări sociale de sănătate, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români;

– să aibă acces la toate formele de învăţământ, în condiţiile prevăzute de lege pentru cetăţenii români;

Translate »