Principalele activități sociale pe care ARCA le desfășoară în domeniul social sunt următoarele:

  • evaluarea nevoilor, îndrumare și medierea relației cu autoritățile locale, alte instituții sau organizații neguvernamentale care oferă asistență de specialitate;
  • informare privind drepturile și obligațiile în România, consiliere socială și monitorizare a cazurilor individuale;
  • asistență limitată pentru accesul la servicii medicale și medicamente pentru cazurile vulnerabile;
  • asistență materială limitată (alimente, produse igienico-sanitare, rechizite pentru copii) pentru persoanele fără venituri sau cu venituri mici (cazuri vulnerabile);
  • informare și consiliere privind riscurile migrației ilegale;
    servicii de dezvoltare comunitară (instruire și supervizare pentru mediatorii comunitari și voluntari).
Translate »