Servicii si activitati

Principalul domeniu de activitate este monitorizarea integrării refugiaților si a strainilor in Romania precum și îmbunătățirea legislației în domeniu prin:
– monitorizarea cazurilor individuale (întâlniri cu beneficiarii, voluntarii și colaboratorii organizației, consiliere socialș și juridică);
– întâlniri cu autoritățile publice cu atribuții în integrarea persoanelor cu o formă de protecție si a strainilor în România;
– grupuri de lucru cu alte instituții și organizații neguvernamentale partenere;
– advocacy și lobby pentru îmbunătățirea legislației și practicii în domeniul migrației.

Cursuri de limba romana pentru solicitantii de azil si strainii din Romania;

Servicii sociale:
– evaluarea nevoilor, îndrumare și medierea relației cu autoritățile locale, alte instituții sau organizații neguvernamentale care oferă asistență de specialitate;
– informare privind drepturile și obligațiile în România, consiliere socială și monitorizare a cazurilor individuale;
– asistență limitată pentru accesul la servicii medicale și medicamente pentru cazurile vulnerabile;
– asistență materială limitată (alimente, produse igienico-sanitare, rechizite pentru copii) pentru persoanele fără venituri sau cu venituri mici (cazuri vulnerabile);
– informare și consiliere privind riscurile migrației ilegale;
– servicii de dezvoltare comunitară (instruire și supervizare pentru mediatorii comunitari și voluntari).

Asistență pentru angajare:
– consiliere și informare în vederea angajării;
– medierea relației cu angajatorii;
– evaluare în vederea înscrierii la cursuri de calificare;
– plata cursurilor de calificare pentru un număr limitat de persoane, pe baza rezultatelor evaluării.

Asistență juridică:
– consiliere juridică pe teme legate de integrarea persoanelor cu o formă de protecție si a strainilor în România;
– consiliere juridică și asistență în vederea depunerii actelor pentru stabilirea domiciliului în România, reintregirea/reunificarea familiei, obtinerea cetateniei s.a.;

– asistență financiară limitată pentru plata taxelor referitoare la obtinerea permiselor de reintregirea familiei.

Cetățenie română:
– consiliere juridică în vederea obținerii cetățeniei române;
– modul de pregătire teoretică pentru cetățenie (Constituția României, noțiuni de cultură generală, istoria și geografia României, limba și literatura română);

Training și sensibilizare a autorităților publice:
– instruirea și supervizarea lucrătorilor comunitari pentru a promova interesele comunității pe lângă autoritățile locale;
– forum de discuții on-line;

– organizarea de seminarii si training-uri in domeniu;  formare în domeniul migratiei.

Activități pentru tineret (Clubul Tinerilor Migranți)
– activități educative și de timp liber;
– instruire pentru scrierea de microproiecte;
– activități de dezvoltare comunitară (cursuri pentru adolescenți și tineri, promovarea imaginii comunității prin campanii în licee, etc);

– furnizare de sesiuni de acomodare culturala.

 

Translate »