fbpx

Solicitanții de azil din România- Asistență și facilități

Îmbunătățirea nivelului de trai al solicitanților de azi și modelul responsabilizării acestora

Perioadă de implementare iulie 2012 - iunie 2015

Programul General : "Solidaritatea si managementul fluxurilor migratorii", Fondul European pentru Refugiati

Loc (locuri) de desfăşurare: Bucureşti, Galaţi, Suceava -Rădăuţi, Timişoara, Baia Mare- Somcuta Mare, Giurgiu.

Obiectivul general: îmbunătătirea situaţiei pentru solicintații de azil din România

 Pentru atingerea obiectivului a fost aleasă abordarea unei strategii noi în relaţionarea acestora cu comunitatea-gazdă. Suplimentar  s-a implementat și promovarea unui sistem de asistenţă complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al solicitanților de azil în Romania.

   În acest sens, proiectul urmăreste să îşi atingă obiectivele oferind asistentă, consiliere şi facilităţi complementare pentru solicintații de azil, acestea constând în:

    În mod specific, se va pune accent pe asistenţa şi facilitaţile acordate pentru solicitanții de azil  aparţinând categoriilor vulnerabile. Prezentul proiect presupune si deschiderea unui Centru de Urgentă la Timisoara pentru solicitanții de azil aparținând categoriilor vulnerabile. În special pentru femei, minori neinsotiți, familii monoparentale sau persoane cu handicap pentru  suplimentarea numărul locurilor de cazare zonale.   

    Acest plan de asistenţă complementară are la bază principiul reponsabilizării solicitanţilor de azil în timpul şederii lor în România. Totodată se urmărește şi iniţierea şi menţinerea unui dialog deschis şi eficient al solicitanților de azil cu reprezentanţi ai comunităţii-gazdă. Implicarea actorilor relevanţi din sectorul public, privat şi al societăţii civile este esenţială pentru a putea oferi asistenta si serviciile individualizate prezentate. Acest aspect fiin esențial în vederea eficientizării procesului de responsabilizare, implicare, educare, informare şi recreere a SA, precum şi al adaptării acestora la particularitătile culturale ale societăţii româneşti.

Facebook