fbpx

Promovarea imaginii resortisanților țărilor terțe în ROmânia și soluții eficiente în vederea integrării lor în societatea românească

Programul General : "Solidaritatea si managementul fluxurilor migratorii", Program anual 2011-2013

Perioadă de implementare iulie 2012 - iunie 2015

    Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea integrării resortisanţilor ţărilor terţe (RTT) cu drept de şedere în România. Obiectiv ce se urmărește a fi atins  prin oferirea de asistenţă socio-ecomonică şi educaţională precum. Nu în ultimul rând se are în vedere promovarea şi îmbunătăţirea imaginii acestora în societatea românească.

    Activităţile desfăşurate au ca scop îmbunătătirea imaginii resortisanţilor ţărilor terţe în Romania. Dorim sa facem asta posibil prin intermediul unei ample campanii media şi sensibilizarea societatii civile cu privire la grupul tinta. Totodată  dorim să oferirim  asistență materială, consiliere și asistență juridică şi socială gratuită acestei categorii de persoane.

    De asemenea,  se vor organiza cursuri de  limba românǎ,  cursuri vocaţionale avand ca scop deprinderea unor aptitudini profesionale, iniţierea utilizării computerului, asistenţa prioritară pentru cazurile vulnerabile (bătrâni, copii, femei, familii monoparentale, persoane cu dizabilităţi etc.).  Proiectul urmăreşte facilitarea accesului la piaţa muncii, la educaţie, la o locuinţă, la cunoaşterea limbii române contribuind, astfel, la o mai bună integrare în societatea românească.

Promovarea imaginii resortisanților

    De asemenea,  se vor organiza cursuri de  limba românǎ,  cursuri vocaţionale avand ca scop deprinderea unor aptitudini profesionale, iniţierea utilizării computerului, asistenţa prioritară pentru cazurile vulnerabile (bătrâni, copii, femei, familii monoparentale, persoane cu dizabilităţi etc.).  Proiectul urmăreşte facilitarea accesului la piaţa muncii, la educaţie, la o locuinţă, la cunoaşterea limbii române contribuind, astfel. Dar nu în ultimul rând la o mai bună integrare în societatea românească.

Facebook